Photos of Queniborough

no responses

I grew up in Leicestershire and still visit friends and relatives there. Here are a few photos of the village of Queniborough, to the north east of Leicester city on the road to Melton Mowbray.

Cefais fy magu yn Swydd Gaerlŷr, a byddaf yn ymweld â ffrindiau a pherthnasau yno o hyd. Dyma rai lluniau o bentref Queniborough, i’r gogledd ddwyrain o ddinas Gaerlŷr, ar y ffordd i Melton Mowbray.

↑ Back to top ↑